Xando is per 1 januari 2023 overgegaan in Pro School. Ben je een zakelijke Xando klant? Neem contact op met Pro Warehouse »

Digitale geletterdheid

Volgens SLO en Curriculum.nu bestaat de vertaling van het begrip ‘digitale geletterdheid’ uit een combinatie van de volgende 4 domeinen:
Informatievaardigheden

Vaardigheden waarmee we een informatiebehoefte kunnen signaleren en analyseren, en waarmee we op basis van deze behoefte ook relevante informatie kunnen zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken.

Mediawijsheid

Bij deze term gaat het om de kennis, vaardigheden en de mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief met verschillende media om te kunnen gaan.

Pro School | Digitale geletterdheidComputational thinking

Het vermogen om problemen op een dusdanige manier te formuleren dat het mogelijk wordt om een computer (of andere digitale tool) te gebruiken om zo’n probleem vervolgens op te lossen.

ICT-basisvaardigheden

Begrijpen hoe computers en netwerken functioneren, kunnen omgaan met diverse technologieën (en de bediening ervan), en begrip van de mogelijkheden én beperkingen die technologie brengt en heeft.
Pro School logo

Oplossingen op maat,
voor leren en lesgeven