Xando is per 1 januari 2023 overgegaan in Pro School. Ben je een zakelijke Xando klant? Neem contact op met Pro Warehouse »

Klaslokaal

Klaslokaal

Met de app Klaslokaal houdt de leraar makkelijk zicht op het onderwijsproces. In één oogopslag is te zien waar welke leerling mee bezig is op de iPad. Die inzage heeft de leraar alleen als hij door school gekoppeld is aan de groep leerlingen om de privacy te waarborgen. Vanuit de app kan de leerkracht met een simpele handeling op elke iPad dezelfde website op pagina in het boek openen. Ook kunnen leerlingen tijdelijk vergrendeld worden in één app om afleiding te voorkomen en focus aan te brengen waar nodig.

Schoolwerk

Met de app Schoolwerk kunnen leraren eenvoudig opdrachten uitdelen, voorzien van feedback en opdrachten weer innemen en nakijken. Ook sturen steeds meer apps bijvoorbeeld de resultaten van een quiz terug naar Schoolwerk zodat de leraar makkelijk zicht houdt op de onderwijsresultaten. Schoolwerk werkt samen met de app Klaslokaal. Met de app Klaslokaal houden leraren zicht op het onderwijs proces op een privacy vriendelijke manier. Ze hebben zo indien nodig gereedschappen bij de hand om focus aan te brengen wanneer dat nodig is.

Raadpleeg de complete handleiding van de app Schoolwerk bij Apple ».


Voortgangs­gegevens van de klas en leerlingen bekijken

Geef opdrachtactiviteiten op in apps die leerlingvoortgang bijhouden en gebruik vervolgens de weergaven voor de voortgang van een klas, opdrachtdetails en voortgang van leerlingen om te zien hoe de leerlingen het doen.

Voortgang van klas, opdrachten en leerlingen bekijken in Schoolwerk »

Schoolwerk speciaal voor kinderen

Speciaal om ook de kinderen op weg te helpen met de app Schoolwerk heeft meester Ko een instructiefilmpje gemaakt speciaal voor kinderen op de basisschool.Leer meer over de apps Schoolwerk & Jamf Teacher

In deze video laten wij je zien hoe je als leerkracht op de iPad via Schoolwerk een opdracht aanmaakt, uitdeelt, nakijkt en afrond. Ook zie je hoe een leerling de opdracht maakt en inlevert.

Deze video laat zien hoe je met de app Jamf Teacher extra focus aanbrengt tijdens het leren. Na de video kun je een les aanmaken met de gewenste instellingen en deze les activeren op de iPads van de leerlingen.