Aan de slag

Als geen ander weten wat er nodig is om aan de slag te gaan met technologie in het onderwijs. Ons team bestaat voor het grootste deel uit mensen die zelf leraar zijn of zijn geweest. Daardoor kennen we het onderwijs van binnenuit en kunnen we zo effectief mogelijk bijdragen aan het innoveren van onderwijs. Op basis van de wensen van de school of instelling en onze expertise, brengen we de optimale route van innoveren in kaart. Daar bestaat geen blauwdruk van, want die route is voor iedere school of onderwijsinstelling nét even anders. Daarom is alles wat we doen maatwerk. Wel hebben we vijf vaste onderwerpen gedefinieerd die altijd belangrijk zijn: Aan de slag, Visie & Plan, Beheer, Scholing en Curriculum.

Advies

De maatschappij verandert continu, het onderwijs ook. Hoe geef je digitale technologie in dit krachtenveld de relevante rol die bij de gewenste vorm van onderwijs past? Als onderwijsadviseurs stippelen we met schoolleiders uit hoe zij de juiste stappen zetten naar onderwijs van vandaag en morgen. 

Adviseur, coach en gesprekspartner 

Klop bij ons aan met een acuut probleem of ga in gesprek over draagvlak en planning, in relatie tot de effectieve inzet van technologie. Zo’n samenwerking kan de vorm krijgen van een projectgroep, workshops of bijvoorbeeld inspiratiesessies om leraren te begeleiden in hun ontwikkeling. Onderwerpen zijn ondermeer het leerproces, professionele ontwikkeling, het omgevingsontwerp en het meten van de voortgang.

Team van onderwijsexperts 

Ons team van onderwijsexperts stelt gedegen kennis van zaken in dienst van de onderwijsinstelling, en de bijbehorende visie en doelen. Denk bijvoorbeeld aan een curriculumspecialist, trainers en docenten of een persoonlijke account manager. Ons team is samengesteld uit mensen die theorie en praktijk effectief combineren; zij zijn thuis op het snijvlak van onderwijs én Apple producten. Het resultaat: onderwijs met het rendement dat de school voor ogen heeft.

Begeleiden is meer dan adviseren

Stel vragen over onderwijs en technologie aan Pro School. Het volledige speelveld kun je bij ons onderbrengen. Dat begint al met advisering, coaching en richting geven. Een traject waar we zorgvuldig tijd, aandacht en energie aan besteden. Vervolgens kunnen we als projectleider optreden, waarbij we de gehele implementatie, levering van alle Apple hard- en software, trainingsprogramma’s, en alle support compleet voor de school kunnen oppakken.

De route van innoveren

Leren | Lesgeven | LeeromgevingAan de slag

We brengen de huidige situatie in kaart, om zo alle voorwaarden voor een succesvolle start op een rij te zetten.

Visie en plan

We denken mee bij de uitwerking van de ‘waarom’, ‘hoe’ en ‘wat’, om richting te geven aan een optimale innovatie van onderwijs.

Beheer

Technologie moet het gewoon doen. Vooral met leren en lesgeven. Daarom zorgen wij voor het beheer van apparaten én een vlekkeloze werking.

Scholing

Om de deskundigheid van leraren op peil te houden en te versterken, zorgen we voor trainingen, geheel op maat.

Curriculum

Om het aanbod van onderwijs relevant te houden, denken wij mee bij ontwikkelen van gedigitaliseerde leerlijnen.